A A A

Literatura do II etapu konkursu (2014/2015)

 

Poniżej zamieszczona została całość nowych materiałów obowiązujących do II etapu konkursu, w którym obowiązują również materiały do I etapu.

 

1. Najgorsze miejsce na ziemi Jałta Robert Spałek, Biuletyn IPN, Pamięć pl nr 2 (23) 2014 s. 35-38

 

2. Zniewoleni przez zwycięzców Maciej Korkuć, „IV. 1945: Rzeczpospolita utracona. Zniszczenie podziemnego państwa” Tygodnik Powszechny, 9 maja 2010 Dodatek specjalny str. IV–V

 

Biuletyn IPN nr 3 2011

3. Rzeczpospolita zgładzona Filip Musiał, str. 13-17

4. Niszczenie polskich elit na Wschodzie w latach 1944-1953 Adam Chlebowicz; s. 62-68

 

5. Akademia czerwonej elity Mirosław Szumiło, Pamięć.pl nr 5 (14) 2013, str. 26-29

 

6. Trudny powrót do Macierzy Stanisław Jankowiak, Biuletyn IPN nr 9-10 (56-57) 2005 „Polski Dziki Zachód”, str. 28-34

 

7. Koszmary, które śnią mi się po nocach. Rys historyczny Stefanii Szantyr-Powalnej Iwona Spałek, Robert Spałek, Biuletyn IPN nr 5-6 (114-115) 2010, str. 164-171

 

8. Generał August Emil Fieldorf „Nil” Maria Fieldorf, Leszek Zachuta, Biuletyn IPN nr 5-6 (88-89) 2008, str. 158-165

 

9. Pamięć nie umiera nigdy z dr hab. Krzysztofem Szwagrzykiem rozmawia Filip Gończak – wywiad, Biuletyn IPN, Pamięć pl. Nr 6/2012, str. 22-26

 

10. Polska polityka historyczna debata Janusz Kurtyka, Biuletyn IPN Numer specjalny (112-113) 2010, str. 150-153